Building a Co-operative Institution in Wales – Banc Cambria

Co-ops and Mutuals Wales & Addysg Oedolion Cymru |Adult Learning Wales presents:

Building a Co-operative Institution in Wales – Banc Cambria
Wednesday 23 September 7-8.10 pm

Wales needs to develop institutions that work for the collective good of its citizens. Mark Hooper is leading a project to establish a co-operatively owned, community bank in and for Wales. The conversation will revolve around the differences Banc Cambria will make, in terms of localised bank operations, community engagement & small business support. The session will be introduced by Mick Antoniw MS/AS Labour-Co-op Member of the Senedd for Pontypridd.

To join: Click the link and note your details and go to this event (amongst other) at once please and by September 18. A digital invitation and further directions will then be sent to you. https://bit.ly/2QulHZG

This event is part of Addysg Oedolion Cymru |Adult Learning Wales’s ‘Late summer school’, offering a variety of digital events in conjunction with partner organisations.

Contact: david@cooperatives-wales.coop


Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru yn cyflwyno:

Adeiladu sefydliad cydweithredol yng Nghymru – Banc Cambria

Mercher Medi 23 7-8.10 pm

Mae Cymru angen datblygu sefydliadau sy’n gweithio er lles ei holl ddinasyddion. Mae Mark Hooper yn arwain prosiect i sefydlu banc cymunedol yng Nghymru ac i Gymru, fydd dan berchnogaeth gydweithredol. Bydd trafodaeth am y gwahaniaeth y gallai Banc Cambria wneud o ran bancio lleol, ymgysylltu cymunedol a chefnogi busnesau bychain. Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan Mick Antoniw MS/AS, aelod Llafur a Chydweithredol y Senedd dros Bontypridd.

I ymuno: Cliciwch y linc a nodi eich manylion a’r digwyddiadau sydd o ddiddordeb (Ar unwaith o.g.dd. ac erbyn 18 Medi fan bellaf) Bydd gwahoddiad digidol a chyfarwyddiadau pellach yn cael hanfon atoch. https://bit.ly/2QulHZG

Mae’r digwyddiad hefyd yn ran o ‘Ysgol haf bach Mihangel’ Addysg Oedolion Cymru |Adult Learning Wales sy’n cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau digidol mewn cydweithrediad â phartneriaid ac aelodau cefnogol (manylion isod). Mae hefyd yn cyd-fynd gydag’r Wythnos Addysg Oedolion Ddigidol.

Iaith: Mae iaith y cyflwyniadau wedi eu nodi. Mae croeso fodd-bynnag i chi gyfrannu yn y Gymraeg i’r holl ddigwyddiadau a byddwn yn hwyluso cyfieithiad os oes angen.

Cyswllt: david@cooperatives-wales.coop

About David Smith

David has been a life long co-operative activist. Recent experience includes: Co-operative Foundation Trustee (2014-2016); Co-operative Group Main Board, its Specialist Board and its National Values & Principles Committee (2014); Co-operative Group Ethics and Social Responsibility Committee (2015-2016); Co-operative Group Senate (2014-2015); Welsh Regional Board (2009-2014). Public service includes: Government Food Adviser (2000-2006); UK Healthcare Regulator (2003-2008) David directed the first EC funded Wales Anti-Poverty Programme; and pioneered Community Law Centres, Home Care and Repair, Community Housing Associations; local Co-op Development Agencies, multi purpose Social Co-operatives, Welsh Food Alliance & Wales Progressive Co-operators. Currently, Deacon at Canton Uniting Church Cardiff and Board Member, Newport Credit Union Board Member. David has a MA (European Human Resource Management) Keele; PGCE (FE) Cardiff; Special Diploma in Social Sciences (Ruskin College) and Professional Food & Management qualifications.
This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.